Regulamin sklepu

§ 1. Ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w sklepie Pasieka Wilka to sprzedaż produktów w nim dostępnych, głównie produktów pszczelich. W sklepie internetowym można też zapisać się na newsletter oraz przeglądać materiały udostępnione przez sprzedającego.
  Dane i adres sprzedającego:
  Pasieka Wilka Jakub Wilk, NIP: 739-340-86-28, REGON: 365387447, Kabikiejmy Dolne 24, 11-040 Dobre Miasto, e-mail: wilk[małpa]pasiekawilka.pl, tel: +48 604 248 554, konto bankowe: PL94114020040000340234645161 (mBank), SWIFT: BREXPLPWMBK.
 2. Do współpracy ze sklepem internetowym Pasieki Wilka wystarczy jedna z popularnych przeglądarek internetowych oraz łącze internetowe.
 3. Możliwe metody dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę to: płatność w systemach płatności online aktualnie obsługujących sklep (szczegóły podczas realizacji płatności), przelew na konto bankowe.
 4. Koszty dostawy zależą od typu produktu, wielkości zamówienia i typu dostawy. Określane są one każdorazowo w trakcie finalizacji zamówienia. Koszty dostawy są integralną częścią kosztu produktów, których dotyczą. Koszty dostawy mogą zawierać nie tylko koszt samej przesyłki, ale również koszt pakowania, zużytych materiałów i pracy poświęconej na dostawę.
 5. Nasze produkty pakujemy z wykorzystaniem prawie wyłącznie tekturowych makulaturowych materiałów. Jeśli w przesyłce znajduje się jakiś plastik, wynika to z ponownego użycia wypełniaczy przesyłek, które trafiają do sprzedającego.
 6. Wszystkie ceny podawane przez sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje poprzez wysłanie na wskazany w trakcie finalizacji zamówienia adres e-mail kupującego.
 8. Wszelka komunikacja odbywa się w języku polskim, chyba, że sprzedający wyraźnie zaznaczy zgodę na komunikację w innym języku.

§ 2. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. W celu finalizacji zamówienia kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być powtarzana: dodanie do koszyka produktu; zatwierdzenie koszyka, wybranie sposobu dostawy i podanie danych dostawy; wybór rodzaju płatności; złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku.
 2. Zawarcie umowy z klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pomocą płatności online następuje po zaksięgowaniu całej wpłaty na koncie sprzedającego. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie będzie anulowane.
 4. Przesyłki nadawane są w poniedziałki, wtorki i środy pracujące. Co do zasady nie nadajemy przesyłek w czwartki i piątki, aby produkty nie zalegały przez weekend w magazynach przewoźnika, gdzie nie kontrolujemy warunków przechowywania. Wysłanie fizycznego przedmiotu umowy następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania całej wpłaty, chyba że strony umówiły się inaczej albo wynika to wprost z opisu produktu.
 5. Pakujemy przesyłki bardzo starannie. Jednak nie mamy możliwości nadzoru nad pracą przewoźników i mogą się zdarzyć niezawinione przez nas uszkodzenia podczas transportu. Przesyłkę należy rozpakować w obecności kuriera, aby upewnić się, czy produkty nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu należy kierować do przewoźnika na podstawie spisanego w obecności kuriera protokołu i dokumentacji zdjęciowej.
 6. Bez uszczerbku dla powyższych zapisów obowiązuję następująca procedura dostawy i płatności:

Dostawa i płatności

 1. Zamówienie płatne gotówką/kartą (tylko do odbioru osobistego) kierujemy do realizacji natychmiast.
 2. Zamówienie opłacone płatnością online kierujemy do realizacji natychmiast.
 3. Zamówienie opłacane za pomocą przelewu bankowego tradycyjnego – po zaksięgowaniu pełnej kwoty zamówienia na naszym rachunku bankowym. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie będzie anulowane.
 4. Przesyłki nadajemy w poniedziałki, wtorki i środy pracujące. Co do zasady nie nadajemy przesyłek w czwartki i piątki, aby produkty nie zalegały przez weekend w magazynach przewoźnika, gdzie nie kontrolujemy warunków przechowywania. Wysłanie fizycznego przedmiotu umowy następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania całej wpłaty.

§ 3. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu jest sprzedający. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Strona internetowa sklepu umożliwia również zapisanie się na bezpłatny newsletter obsługiwane przez wybrana przez sprzedawcę platformę e-marketingu. Wypisanie się z newslettera służymy pomocą pod adresem sprzedającego.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://home/zuli/domains/pasiekawilka.pl/public_html/polityka-prywatnosci, jak też poniżej:

Polityka prywatności

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4 Reklamacje

Procedura reklamacji

 1. Dane sprzedającego są również adresem pod który można kierować ewentualne reklamacje.
 2. Prześlij nam produkt fizyczny po uprzednim kontakcie mailowym lub pocztowym opisującym przyczyny reklamacji. Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 14 dni. W przypadku reklamacji uznanych za zasadne, usuniemy usterki lub wymienimy produkt najszybciej jak to możliwe, zwrócimy koszt przesyłki i dostarczymy wymieniony produkt na nasz koszt. Jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy koszt produktu i przesyłki.

§ 5 Zwrot produktów

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie prawa konsumenckiego możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w powszechnie obowiązującym w prawie. Konsument może oświadczyć o rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail bez użycia formularza. Konsument powinien zwrócić fizyczną rzecz sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (wystarczy odesłanie rzeczy upływem terminu). Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Sprzedający nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od otrzymania fizycznej rzeczy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy pobrany przez sprzedającego. Jeśli odesłana rzecz była używana w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający uwzględni, po uprzednim poinformowaniu konsumenta, zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy w rozliczeniu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych (nie fizycznych) takich jak np., sprzedający umożliwia, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, odstąpienie od umowy i uzyskanie całej zapłaconej kwoty o ile do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 21 dni kalendarzowych. Jeśli do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej czasu, kupującemu, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia i zwrot kwoty.
 3. Zwroty, bez uszczerbku dla powyższych zapisów, odbywają się zgodnie z opisana poniżej procedurą,

Procedura zwrotu

Jeśli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

W tym celu prosimy o:

Zgłoszenie chęci zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) mailowo na adres wilk@pasiekawilka.pl lub pocztą na adres: Pasieka Wilka Jakub Wilk, Kabikiejmy Dolne 24, 11-040 Dobre Miasto

Zawarcie z zgłoszeniu następujących informacji: numer zamówienia, data zamówienia, numer faktury/rachunku, imię nazwisko, adres, telefon, email, data odbioru towaru. Sformułowanie “informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [nazwy towarów]”. Numer konta, na który zwrócone zostaną pieniądze.

Przesłanie zwracanego produktu na adres: Pasieka Wilka Jakub Wilk, Kabikiejmy Dolne 24, 11-040 Dobre Miasto

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni. Prosimy pamiętać, że odmawiamy zwrotu w sytuacji, gdy:

Zwrot / rezygnacja z usług

Jeśli rezygnujesz z naszych usług (np. warsztatu lub kursu) niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem (wilk@pasiekawilka.pl) lub telefonicznie (+48 604 248 554). Jeśli rezygnacja następuje:

§ 6 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw kupującego. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla sprzedającego.

 

Kategorie produktów

Zapisz się na newsletter

Facebook