Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Procedura reklamacji

  1. Dane sprzedającego są również adresem pod który można kierować ewentualne reklamacje.
  2. Prześlij nam produkt fizyczny po uprzednim kontakcie mailowym lub pocztowym opisującym przyczyny reklamacji. Otrzymasz odpowiedź w przeciągu 14 dni. W przypadku reklamacji uznanych za zasadne, usuniemy usterki lub wymienimy produkt najszybciej jak to możliwe, zwrócimy koszt przesyłki i dostarczymy wymieniony produkt na nasz koszt. Jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy koszt produktu i przesyłki.

Zwrot produktów

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie prawa konsumenckiego możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach opisanych w powszechnie obowiązującym w prawie. Konsument może oświadczyć o rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail bez użycia formularza. Konsument powinien zwrócić fizyczną rzecz sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (wystarczy odesłanie rzeczy upływem terminu). Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Sprzedający nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od otrzymania fizycznej rzeczy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy pobrany przez sprzedającego. Jeśli odesłana rzecz była używana w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający uwzględni, po uprzednim poinformowaniu konsumenta, zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy w rozliczeniu. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  2. W przypadku zakupu produktów elektronicznych (nie fizycznych) takich jak np., sprzedający umożliwia, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, odstąpienie od umowy i uzyskanie całej zapłaconej kwoty o ile do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 21 dni kalendarzowych. Jeśli do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej czasu, kupującemu, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia przysługującemu konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia i zwrot kwoty.
  3. Zwroty, bez uszczerbku dla powyższych zapisów, odbywają się zgodnie z opisana poniżej procedurą,

Procedura zwrotu

Jeśli produkt nie spełnił Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

W tym celu prosimy o:

Zgłoszenie chęci zwrotu (odstąpienia od umowy sprzedaży) mailowo na adres wilk@pasiekawilka.pl lub pocztą na adres: Pasieka Wilka Jakub Wilk, Kabikiejmy Dolne 24, 11-040 Dobre Miasto

Zawarcie z zgłoszeniu następujących informacji: numer zamówienia, data zamówienia, numer faktury/rachunku, imię nazwisko, adres, telefon, email, data odbioru towaru. Sformułowanie “informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy [nazwy towarów]”. Numer konta, na który zwrócone zostaną pieniądze.

Przesłanie zwracanego produktu na adres: Pasieka Wilka Jakub Wilk, Kabikiejmy Dolne 24, 11-040 Dobre Miasto

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni. Prosimy pamiętać, że odmawiamy zwrotu w sytuacji, gdy:

Zwrot / rezygnacja z usług

Jeśli rezygnujesz z naszych usług (np. warsztatu lub kursu) niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem (wilk@pasiekawilka.pl) lub telefonicznie (+48 604 248 554). Jeśli rezygnacja następuje:

 

 

 

Kategorie produktów

Zapisz się na newsletter

Facebook